رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مبنای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از فروردین 1398 تا پایان سال 1400 رفع تعهد ارزی بر مبنای 90 درصد صادرات افراد است.


حمید زادبوم امروز در یک نشست خبری  با اشاره به شیوه رفع ارزی سال‌های 1397 تا 1400 گفت: در چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و براساس مصوبه‌ای صادرکنندگان از سال 97 موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات شدند و براین اساس از همان سال و براساس ضوابطی از سوی بانک مرکزی و کمیته ماده 2 متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت و وزیر اقتصاد و دارایی ضوابطی برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات تصویب و در نهایت ابلاغ شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در 25 تیرماه سال 99 بخشنامه‌ای صادر شد که مبنای بازگشت ارز صادراتی عرضه 80 درصد ارز صادراتی در سامانه نیما بود که پس از انتقادات و اعتراض صادرکنندگان  به این موضوع در آبان 99، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مصوبه ای موسوم به مصوبه 177 مبنای رفع تعهد ارزی علاوه بر ارائه در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات نیز به عنوان یکی از روش های رفع تعهد ارزی دوباره رسمیت یافت و باز هم  مورد قبول واقع شد. 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تشکیل کمیته اقدام ارزی بیان داشت: مبنای عملکرد این کمیته بررسی مشکلات مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود، لذا بدین منظور هر هفته تشکیل جلسه برای بررسی برگزار شد، تا اینکه در جلسه 15 فروردین 1400 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه 214 صادر شد و این مصوبه در 17 فروردین امسال ابلاغ شد. 

وی با بیان اینکه مصوبه ابلاغی 214 همان جایگزین مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است، افزود:  در واقع اکنون دو مصوبه برای رفع تعهدات ارزی موجود است که تکمیل کننده یکدیگرند. 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: یکی از مصوبات همان مصوبه 214 صادر شده توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است، و دیگری مصوبه کمیته اقدام ارزی است. 

زادبوم با اشاره به تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان سال 1397 در مصوبه اخیر کمیته اقدام ارزی بیان داشت: بسته سیاستی در کمیته اقدام ارزی 21 فروردین  1400 ابلاغ شد که در این بسته تکلیف بدهکاران ارزی 1397 تعیین شد و 2 بند و 4 تبصره از آن برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال 1397 اختصاص یافت.