شرکت صنایع غذایی شادچین مرودشت دربیستم خرداد1374ازجهادکشاورزی جواز تاسیس دریافت کرده که درسال 1376اقدام به تولیدرب گوجه فرنگی نموده است.درسالهای 76 لغایت 85باتوجه به تولیدات خوب وجذب مشتری وراهیابی به بازارکشورهای عربی همسایه ظرفیت تولیدخود راافزایش داده وبه تهیه ونصب تجهیزات موردلزوم جهت ظرفیت بیشترتولیدرب گوجه فرنگی اقدام کرده است.شرکت شادچین بابرندتسلط دربازارکشورهای همسایه بخوبی مورداستقبال قرار گرفت وهمین امرباعث بالابردن ظرفیت تولیدگردیده است.

مدیریت گروه شادچین با باور این شعار که کیفیت مسیر ماست نه مقصد ما، خط مشی کیفیت و ايمنی خود را با اطمینان از جلب رضایت مشتری با برآورده سازی کیفیت مطلوب و تأثیرگذار بر زندگی مشتری قرار داده است. از این رو کلیه محصولات شادچین از ابتدا تا انتهای تولید زیر نظر کادری مجرب از متخصصان علوم و صنایع غذایی و مهندسین فنی می‌باشد.

ازدیگربرندهای این شرکت گلبرین میباشد که درکشور عراق ازتوجه خاصی برخوردار است.
این شرکت دارای واحدکنترل کیفیت وازمایشگاه مدرن باتجهیزات به روز میباشدکه تمام تولیدات خودرا پس از ازمایش وقرنطینه به بازار عرضه میدارد.

تلفن بخش فروش

09171179182 سید رحمان سجادی